Ki - Kreativ intelligens

Date: 2009.12.15 | Category: Undervisere og behandlere | Tags:

Supervisions- og efteruddannelseskurser for personale på hospitaler og behandlingsinstitutioner

Behandlernes og plejepersonalets holdning, adfærd og samlede kommunikation har vist sig at være af stor betydning for gennemslagskraften og resultaterne af den somatiske behandling og pleje.
I kontakten med patienten er behandleren afhængig af sit eget instruments fin-tuning, og herigennem foregår den verbale og kropslige kommunikation.
Målet er at opnå fortrolighed med menneskers dybere psykiske lag, så vi forstår og formår at skabet et levende, afslappet nærvær i det terapeutiske rum.

Kurserne fokuserer på muligheder og dilemmaer for nøglepersoner i centrum af menneskets sværeste problemer.
Formålet med kurserne er bl.a.:

  • At forfine psykologiske metoder til bedre samarbejde med patientens dybere psykiske lag og højere kreative intelligens
  • At forstå at skabe adgang til menneskets selvhelbredende kræfter
  • At fremme evnen til at skabe ægte nærvær og dialog
  • At integrere krop-psyke forståelse i den terapeutiske kommunikation
  • At udvide forståelsen for patientens åndelige oplevelser med henblik på fordomsfri støtte og vejledning
  • At kunne opretholde sunde grænser for graden af involvering og at kunne forebygge stres og udbrændthed

    Ring, skriv eller e-mail for nærmere oplysninger.

Comments are closed.