Code of conduct

Hos KI beskriver vores code of conduct de grundlæggende etiske regler for standard forretningsadfærd. Vores code of conduct udgør en del af vores kvalitetsstyringssystem og følger Federation of Consulting Engineers’ (FDIC) model for etisk kode.

Vores code of conduct og anti-corruption policy kan hentes nedenfor:

5.01 QMS - Code of Conduct
6.01 QMS - Anti-corruption policy

Kvalitetspolitik

Hos KI er vi dedikeret til at levere service af højeste kvalitet i alle aspekter af vores arbejde og løbende forbedre vores procedurer for at opretholde det højeste serviceniveau til vores kunder.

Vi tror på, at høj kvalitet bedst opnås gennem en professionel og proaktiv tilgang til hvert eneste projekt. Vi er dedikeret til at opretholde en åben dialog med vores kunder, og vi glæder os over feedback, der hjælper os med at forbedre kvaliteten af vores tjenester.

Vi går højt op i altid at rekruttere de bedste kandidater og vi har løbende fokus på professionel udvikling og videreuddannelse.

I alle aspekter af vores arbejde er vi dedikeret til at overholde de gældende love og opfylde kravene i alle relevante standarder og forskrifter.

Vi vil ikke iværksætte projekter, medmindre virksomheden besidder de nødvendige faglige kvalifikationer og økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at udføre vores kvalitetserklæring.

Vi arbejder med et kvalitetsstyringssystem, der er baseret på DS / EN ISO 9001: 2008-standarden.

Sundheds- og sikkerhedspolitik

KI vil sikre, så vidt det er praktisk muligt, sundheden og sikkerheden på arbejdet for alle vores ansatte inklusive midlertidigt ansatte og kontraktansatte og for alle andre personer, der er berørt af vores handlinger.

Dette opnås ved at sikre at:

  • ansvar for sikkerhed og sundhed er ordentligt tildelt og opfyldt i hele organisationen, og at alle nødvendige skridt tages for at bevare alle medarbejderes og besøgendes velfærd i de lokaler og/eller operationer, der er under vores kontrol;
  • tilstrækkelig sundheds- og sikkerhedsuddannelse gives til alt personale såvel som tilsyn, når det er nødvendigt;
  • effektiviteten af sundheds- og sikkerhedsstyringssystemet vurderes regelmæssigt og forbedres løbende;
  • risici vurderes regelmæssigt, og et system er på plads til eliminering eller afhjælpning af risikoen så meget som det er praktisk muligt.
  • alle væsentlige hændelser eller hændelser med betydeligt potentielt resultat deles, analyseres og om muligt bruges til at reducere risiko og forhindre fremtidige hændelser.

Alle vores medarbejdere samarbejder i alle aspekter relateret til arbejdsmiljø og sundhed og sikkerhed.

Ligestillingspolitik

Hos KI mener vi, at alle skal behandles ens og med samme høflighed og respekt uanset køn, race, seksuel orientering, religion, alder eller handicap. Vi forpligter os således til at eliminere alle former for diskrimination på vores arbejdsplads.