Dynamisk ekspertise

Vi har førende specialister indenfor konstruktionsdynamik og vi har beskæftiget os med diverse aspekter af dynamiske analyser, herunder beregninger, målinger og udbedringer af dynamisk påvirkede konstruktioner.

Dynamisk ekspertise

Vi har førende specialister indenfor konstruktionsdynamik og vi har beskæftiget os med diverse aspekter af dynamiske analyser, herunder beregninger, målinger og udbedringer af dynamisk påvirkede konstruktioner.
Vind-inducerede svingninger
Vindinducerede svingninger
Vi tilbyder specialistrådgivning indenfor vindinducerede svingninger i bygningskonstruktioner og broer. Vi assisterer blandt andet med at udarbejde dynamisk designbasis for konstruktioner, bestemme konstruktioners følsomhed overfor svingninger, få udført vindtunnelforsøg og beregninger af dynamisk konstruktionsrespons og udmattelsespåvirkninger fra eksempelvis rytmisk hvirvelafløsning. Vores eksperter assisterer ligeledes med design af dæmpere – tunede massedæmpere (TMD), væskedæmpere og viskosedæmpere.
Finite element analyse
Maskininducerede svingninger
Maskininducerede vibrationer karakteriseres ved kontinuerte (steady-state) vibration ved en eller flere faste frekvenser. Ved større maskiner, såsom damp-, dieselturbiner og strømgeneratorer kan der opstå store dynamiske belastninger, samtidigt med at der er opstilles strenge krav til de tilladelige vibrationer for at sikre maskinens drift. Hos KI, udfører vi dynamiske beregninger og design af nye fundamenter og konstruktioner der udsættes for maskininducerede svingninger, herunder kontrol af tilladelige vibrationer og design af lejer og dæmpere. Vi rådgiver ligeledes omkring kontrol af eksisterende konstruktioner – både i form af beregninger of feltmålinger.
Finite element analyse
Personinducerede svingninger

Personinduceret last forekommer som resultat af personers rytmiske bevægelse såsom gang, løb, dans og hop. Lasterne er således dynamiske af natur med en grundfrekvens svarende til personens bevægelsesfrekvens og kan forårsage uventede svingninger i den påvirkede konstruktion. Bygværker som er designet til ophold af mennesker kontrolleres for effekten af denne belastning for at sikre tilstrækkelig komfort (jf. DK NA til EN 1990), sikre drift af følsomt udstyr eller for at undgå utilsigtede skader eller kollaps (eksempelvis for altaner, tribuner og fitnessområder). Vi har førende eksperter indenfor modellering af personinducerede svingninger i konstruktioner og vi hjælper dig med at sikre at din konstruktion opfylder de stillede krav.

Læs mere om emnet her.

Finite element analyse
Svingninger i gangbroer

Hos KI har vi førende eksperter indenfor alle aspekter af personinducerede svingninger af gangbroer. Vi tilbyder analyser af gangbroens egenfrekvenser og svingningsformer, udarbejdelse af dynamisk designbasis, gennemførelse af accelerationsberegninger og kontrol op i mod gældende normer.
Alle responsberegninger udføres med udgangspunkt i KI’s egen-udviklede Monte Carlo simuleringsprogram til modellering af gående og løbende enkeltpersoner og grupper.
KI tilbyder ligeledes design af massedæmpere (TMD) i tilfælde hvor det ikke er økonomisk fordelagtigt eller arkitektonisk muligt at øge broens stivhed.

Finite element analyse
Tunede massedæmpere
Tunede massedæmpere (TMD) anvendes hyppigt for at reducere svingninger i slanke konstruktioner såsom gangbroer, skorstene, tribuner og gulvkonstruktioner. Massedæmpere kan indtænkes og projekteres i designfases eller eftermonteres i eksisterende konstruktioner der oplever svingningsproblemer. Hos KI tilbyder vi komplet design, levering og montering af massedæmpere til dit projekt.
Finite element analyse
Vibrationsmålinger

Der kan være forskellige grunde til at udføre vibrationsmålinger. Ofte bruges målinger til at kalibrere og verificere beregningsmodeller eller til at bestemme egenfrekvenser og svingningsformer i en konstruktion. I andre tilfælde bruges målingerne direkte til at kontrollere svingninger i forhold til normmæssige krav (eksempelvis grænseacceleration i hht. DS/EN 1990). Uanset formålet med målingerne, kan KI hjælpe dig igennem hele processen fra diagnosticering til analyse, målinger og efterfølgende fortolkning af målingerne. KI tilbyder ligeledes komplette monitoreringssystemer (SHMS) til konstruktionsovervågning - læs mere her.

Finite element analyse
Hardware

Hos KI har vi igennem årene arbejdet med mange forskellige systemer til målinger af vibrationer og den efterfølgende behandling af data. Vi har samlet vores bedste erfaringer og udviklet vores egen hardware serie bestående af accelerometre (KI-Tau), hældningsmålere og tilhørende dataloggere (KI-Pion). Vores system er direkte tilkoblet KI’s egenudviklede cloud-baserede monitoreringsplatform, Senmos. Med dette system, er det lykkedes at skabe et komplet målesystem der er skræddersyet til bygge- og anlægskonstruktioner, både i form af frekvensområde, følsomhed, støj og vejrbestandighed. Systemet egner sig både til ad-hoc målinger eller længerevarende monitorering.

Læs mere om vores om KI's monitorering her.

Udvalgte referencer: Konstruktions­dynamik

Industri
Tilbury Green Power facility
Maskininducerede svingninger
Infrastruktur
Gangbro over Markarfljót
aerodynamisk test
Monitorering
Storebæltsbroen
monitorering
Infrastruktur
Vestvolden gangbro
konstruktionsdynamik
betonkonstruktioner

Allan René Vinther
arv@ki.dk
+45 26 32 88 88

Vil du vide mere?

Kontakt vores leder af KI Byggeri & Konstruktion Allan Vinther eller læs mere om vores andre kompetencer.

Vil du vide mere?

Kontakt vores leder af KI Byggeri & Konstruktion Allan Vinther eller læs mere om vores andre kompetencer.

industri

Allan René Vinther
arv@ki.dk
+45 26 32 88 88