konstruktionsingeniør

Nyt ungt talent slutter sig til teamet efter flere år som studiemedhjælper

Sandra Myrtue Nyheder

I starten af oktober kunne vi byde Madeleine Durieux Rostrup-Nielsen velkommen ombord som færdiguddannet konstruktionsingeniør efter 3 år som studiemedhjælper hos KI.

Madeleine færdiggjorde sit speciale i september fra DTU Mechanical Engineering med et flot 12-tal på trods af de udfordringer og begrænsninger, hun fik undervejs pga. Corona-restriktioner. I specialet undersøgte hun bølgers kraftpåvirkning på cylindre og de fejl, den eksisterende beregningsmodel, Morisons model, giver under visse omstændigheder. Med metoder hentet fra økonomi udviklede hun, i samarbejde med sin professor og en Ph.d.-studerende, en statistisk model, som kunne repræsentere den fejl modellen gav. En sådan model vil kunne give mere realistiske kraft-tidsserier til at lave fatigue beregninger.

Som studiemedhjælper hjalp Madeleine bl.a. med at udvikle interne dokumenter, teste software og assistere på projekter. I sit første projekt som ingeniør, arbejder hun nu med et stort betonelementprojekt, som KI arbejder på i samarbejde med bl.a. Optum CE. Det er det første store projekt hvor vi fra starten anvender det nye banebrydende betonelementprogram OPTUM CS.

Vi er hos KI begejstrede for, at Madeleine har valgt at starte sin karriere hos os, og vi er selvfølgelig stolte af det flotte specialeresultat hun har præsteret.

Velkommen til Madeleine!