Solporten i Hvidovre – når trafikstøj kan blive til boliger og vedvarende energi

Sandra Myrtue News

Farvel til larm fra motorvejen – goddag til nye boliger og vedvarende energi, der er ejet og drevet af naboerne til motorvejen.

Arkitekt Mads Lützen er idemand bag et visionært projekt, der skal indkapsle Holbækmotorvejen i Hvidovre og etablere anlæg til solenergi og bygninger ovenpå.

Naboerne til motorvejen danner et energifællesskab, som er drivkraften, der skal virkeliggøre projektet. De har allerede navngivet projektet Solporten, som signalerer, at vedvarende energi er indgangen til Hvidovre.

I Hvidovre har naboerne til Holbækmotorvejen længe været generet af massiv støj fra de mange tusinde biler, som hver dag suser forbi deres bopæl, arbejdspladser og institutioner.

”Vi har i mange år været plaget af trafikstøjen fra motorvejen”, siger formændene Eva Clasen-Nyquist og Michael Madsen, der repræsenterer 2 store boligområder, der ligger klods op ad motorvejen. ”Der er foretaget de sædvanlige tiltag for at dæmpe støjen med støjvolde, men støjen er der stadig. Derfor vil vi gerne være med til at deltage aktivt i at finde en endelig løsning på problemet.”

Naboerne, som er parcelhusejere, flere store boligområder og Hvidovre Fjernvarmeselskab, vil slå sig sammen i et nyt energifællesskab, som i samarbejde med arkitekt Mads Lützen og direktør Einar Ingolfsson fra KI Rådgivende Ingeniører ApS skal føre ideen frem til en virkeliggørelse.

solporten hvidovre holbækmotorvejen overdækning

”Vi har over årene fået dannet en ”støjgruppe” med mange deltagere, hvor vi har forsøgt at føre ordet for naboerne til motorvejen for at håndtere støjproblemerne. Med det banebrydende forslag betræder vi en ny sti, hvor vi selv er med til at løse støjproblemerne, og det er en virkelig positiv konsekvens af forslaget”, siger naboerne Svend Sørensen, Gert Krogstad-Nielsen og Mogens Jørgensen.

Gruppen har også kontakt med Hvidovre Hospital, der som en god og grøn nabo kan indgå i det videre arbejde, mens Hvidovre Fjernvarmeselskab finder nye veje at betræde på energiområdet som aktiv deltager i energifællesskabet.

”Vi har i mange år arbejdet for at få dæmpet trafikstøjen, som med årene er blevet langt større og mere udfordrende. Det er dejligt at opleve vores borgere komme med helt nye initiativer og løsningsforslag. Jeg er på det seneste blevet præsenteret for flotte forslag, der lægger låg på Holbækmotorvejen og med en helt ny bydel ovenpå. Spændende forslag som jeg kun kan støtte op om undersøges nærmere,” siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

Fakta

– 35.000 m2 Hybridpaneler (kombinerede solceller og solfangere)
– 700 boliger med plads til cirka 3.000 beboere
– Fuldstændig fjernelse af støjgenerne fra motorvejen på den givne strækning
– Vil reducere partikelforurening fra bilerne i området
– Projektet vil finansieres delvist via aktiviteterne

Forslaget

Arkitekt Mads Lützen har fået den ide, som kan omdanne det støjplagede område til et attraktivt byområde. Idéen er at bygge hen over motorvejen, så trafikken uhindret kan forsætte nedenunder, og at etablere solenergianlæg og skabe boliger og byrum ovenpå. Han foreslår at indkapsle Holbækmotorvejen fra kommunegrænsen mod København til Avedøre Havnevej. Et solenergianlæg skal etableres på strækningen fra kommunegrænsen mod København til cirka midt for Hvidovre Hospital. Og fra hospitalet videre til Avedøre Havnevej kan bygges boliger og erhverv.

”Ved at se på motorvejen som et uudnyttet areal, så nøjes vi ikke kun med at fjerne støjen. Byggeriet afhjælper også boligmangel, skaber vedvarende energi, og så får vi samtidig omdannet et område med meget støj til faktisk at blive et attraktivt område at bo og leve i. Idéen vil kunne anvendes mange steder, hvor problemstillingen er den samme som i Hvidovre” forklarer Mads Lützen.

Over tid vil indtægterne fra aktiviteterne ovenpå motorvejen kunne være med til at finansiere projektet.

Sådan kan projektet blive til virkelighed

Ideen med et energifællesskab kommer fra EBO Consult, der til daglig arbejder med energifællesskaber. I et typisk energifællesskab er det borgerne i et lokalområde, der er med til at løse energiforsyningen for et område som f.eks. et fjernvarmeselskab, organiseret som et andelsselskab.

”I energifællesskabet investerer naboerne i fællesskab i vedvarende energi, og elproduktionen kan så anvendes af dem selv. På den måde får motorvejen en ny betydning både hvad angår støjdæmpning og etablering af vedvarende energianlæg i byområder, hvor der i forvejen ikke er meget plads til sådanne anlæg.  Det er sjældent set, at aktive borgere kan løfte flere problemstillinger på én gang, sådan som det er tilfældet her”, siger direktør Erik Christiansen fra EBO Consult.

Energifællesskabet vil i første omgang sørge for en nærmere analyse af hele projektet, så myndighedsbehandling, projektudvikling og økonomi kan belyses nærmere. Det er forventningen, at analysen foreligger i 2021, og det er håbet, at projektet realiseres indenfor en 5-årig periode, inklusive politiske behandlinger.

Yderligere oplysninger

Om ideen bag:

Arkitekt Mads Lützen, telefon 61 77 17 47

Om energifællesskabet:

Direktør Erik Christiansen, EBO Consult, telefon 20 46 71 31

Naboerne: Michael Madsen, telefon 41 66 05 90, Gert Krogstad-Nielsen, telefon 40 93 39 50, Svend Sørensen 40 31 70 44, Mogens Jørgensen, telefon 60 47 70 01.

Illustrationer: Mads Lützen