konstruktionsingeniør

KI’s nyeste konstruktionsingeniør er et kendt ansigt

Sandra Myrtue Nyheder

Vi er glade for at kunne byde Mads Grunnan velkommen på holdet som fuldtidsingeniør efter næsten 2 år som junior ingeniør her hos KI. Mads blev i februar færdig med sin kandidat fra DTU med specialet ”Foundation design methods of 1-family houses”.

En bæredygtig tilgang til fundamentdesign

I sit speciale undersøgte Mads nye metoder til støbning af fundamenter til 1-families huse med fokus på bedre ingeniørløsninger, som potentielt kunne føre til mindre materialeforbrug og dermed CO2-udledning. I sit arbejde gik han i dybden med at undersøge de gældende normer og at kortlægge den proces, der som regel bruges i dag. Hvad især motiverede ham, var faktum at fundamenter i dag overdimensioneres, fordi der ingen konsekvenser er udover højere udgift til materialer. Hans forslag indebar bl.a. en mere dynamisk proces og mere samarbejde mellem konstruktionsingeniører og geoteknikere. Mere præcise jordmodeller og sparring mellem parterne kunne gøre behovet for den i dag meget store sikkerhedsmargen langt mindre.

Et godt sted at starte karrieren

Mads er begejstret over at kunne starte sin karriere i en virksomhed som KI, fordi han her får mulighed for at prøve kræfter af med mange forskelligartede projekter og opgaver som del af et både dygtigt og ambitiøst team. ”Der er aldrig langt fra mig til en, der kan lære mig en masse. Ingeniørerne her er højkompetente, specialiserede i mange forskellige discipliner og altid glade for at hjælpe mig videre, hvis jeg sidder fast.”  siger han.

På samme tid er vi i KI glade for at en så ambitiøs og dygtig ingeniør har valgt at blive her hos os, og at han har tillid til, at KI er et sted han kan udvikle sig fagligt og få lov til selv at have indflydelse på sin karriere.

Elmaster og AI

Mads’ første opgaver ligger inden for infrastruktur, hvor han nu er kommet med på flere højspændingsmast-projekter. Bl.a. videreudviklingen af vores T-Pylon samt en hel ny familie af master, som ligeledes er under udvikling til det britiske strømnet. Desuden er han en del af vores nye AI-arbejdsgruppe, som arbejder på at implementere kunstig intelligens i vores arbejde. Formålet med gruppen er først og fremmest at finde ud af hvordan AI kan bruges optimere processer og åbne op for nye muligheder.

Et varmt velkommen på holdet til Mads!