tilbury green power facility

Fra Biomasse til Diesel: KI’s Banebrydende Kraftværksprojekter

Sandra Myrtue Tema

Hos KI Rådgivende Ingeniører er vores passion og ekspertise inden for kraftværkssektoren uovertruffen. Med en omfattende erfaring fra innovative projekter demonstrerer vi vores evne til at designe og optimere komplekse konstruktioner, der imødekommer de højeste krav til specialiseret udstyr. Vores erfaring strækker sig fra biomassefyrede anlæg til avancerede dieselkraftværker, hvor vi har anvendt vores tekniske kunnen til at skabe bæredygtige, effektive løsninger.

Hooton Bio Power Plant

Beliggenhed: Birkenhead, Storbritannien
Opført: 2017-18

På dette projekt har KI Rådgivende Ingeniører designet alle strukturer og fundamenter for hovedbygningerne, herunder bygninger til brændselshåndtering, kedelbygning, affaldsreservoir, turbinebygning og elektrisk anneks. Beliggende syd for Liverpool, UK, behandler anlægget cirka 240.000 tons affald fra lokale lossepladser årligt og genererer 200 GWh elektricitet - nok til at forsyne 50.000 hjem. Dette initiativ er en del af en bredere strategi for at reducere CO2-udledninger og energiomkostninger i Storbritannien, hvilket gør Hooton til den største forbrændingsanlæg i landet.

hooton biomass kraftværk
hooton bio power plant structural model steel
hooton bio power plant structural model concrete

Læs mere om Hooton Bio Power Plant.

Tilbury Green Power Facility

Beliggenhed: Tilbury, Storbritannien
Opført: 2017

Tilbury Green Power Facility er et 40 MW kraftværk i Tilbury, Storbritannien, drevet af forbrænding af affaldstræ. Det behandler cirka 285.000 ton affaldstræ årligt, hvilket hjælper med at reducere affald i London, og genererer ca. 300 GWh grøn elektricitet årligt - nok til at forsyne 80.000 boliger. KI Rådgivende Ingeniørers rolle omfattede design af fundament til dampturbinen, inklusive en komplet vibrationsanalyse for at sikre, at dynamiske belastninger fra det mekaniske udstyr ikke overskred producentens grænser.

tilbury green power facility

Læs mere om Tilbury Green Power Facility her.

Snetterton Renewable
Energy Plant

Beliggenhed: Norwich, Storbritannien
Opført: 2017

Snetterton Renewable Energy Plant er et biomassefyret kraftværk i det østlige England, der primært anvender lokalt produceret halm og har en kapacitet på 44,2 MW. Anlægget forsyner 82.000 husstande med energi og reducerer årligt CO2-udledningen med 300.000 ton. KI's bidrag omfattede design af alle stålkonstruktioner for kraftværkets hovedbygninger samt konstruktionsdesign af dampturbinefundamentet med en omfattende vibrationsanalyse. Projektet blev udviklet i samarbejde med ledende britiske og danske energiselskaber, baseret på dansk energiteknologi.

Snetterton kraftværk
snetterton renewable energy kraftværk
snetterton renewable energy kraftværk

Læs mere om Snetterton Renewable Energy Plant her.

Brigg Renewable
Energy Plant

Beliggenhed: Lincolnshire, Storbritannien
Opført: 2016

Brigg Renewable Energy Plant er et halmfyret kraftværk i Storbritannien med en kapacitet på 40 MW, primært drevet af lokalt dyrket halm. KI Rådgivende Ingeniørers rolle inkluderede kvalitetssikring af stålkonstruktioner for kraftværkets hovedbygninger og design af betonfundamenter. Projektet involverede en omfattende vibrationsanalyse for både dampturbinen og kedelfundamentet, sikrende at dynamiske belastninger fra det mekaniske udstyr ikke overskred grænserne.

Brigg Renewable Energy Plant
Brigg Renewable Energy Plant
Brigg Renewable Energy Plant

Læs mere om Brigg Renewable Energy Plant her.

Cramlington Biomass

Beliggenhed: Cramlington, Storbritannien
Opført: 2017

For Cramlington Biomass projektet i Storbritannien udviklede KI Rådgivende Ingeniører fundamentdesignet til en overjordisk damprørforbindelse, der transporterer overskydende varme til to nærliggende fabrikker. Projektet involverede en overgang fra oprindelige punktfundamenter til borede pæle, hvilket gjorde installationen nemmere og mere omkostningseffektiv. Dette design var tilpasset de specifikke behov for rørforbindelsen, som strækker sig over flere kilometer, og inkluderede en række fundamenttyper tilpasset den varierede jordbund.

Cramlington biomass kraftværk
fundamentdesign Cramlington Biomass
fundamentdesign Cramlington Biomass

Læs mere om fundamentdesign Cramlington Biomass her.

Zouk og Jiyeh
dieselkraftværker

Beliggenhed: Beirut, Libanon
Opført: 2013-16

Projektet Zouk og Jiyeh dieselkraftværker i Beirut, Libanon, involverede KI Rådgivende Ingeniører i design af stålkonstruktioner for kraftværket i Zouk og de elektriske anneksbygninger i både Zouk og Jiyeh. Projektet inkluderede ståldetaljer og et komplet seismisk design, eftersom kraftværkerne er placeret i en jordskælvszone. KI's rolle omfattede også design af stål og beton samt inspektion af stålfabrikker før afsendelse af stålprofiler.

Zouk jiyeh kraftværk
diesel kraftværk stålkonstruktion
Zouk jiyeh dieselkraftværk